สว.ศก.‎ > ‎

ผลงาน/รางวัล


ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 "เพชร สพม.28" ประจำปี 2560

โพสต์9 ต.ค. 2561 07:13โดยhumanresource swsk

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

โพสต์7 ต.ค. 2561 20:46โดยhumanresource swsk   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 20:49 ]

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  มีมติให้แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  ที่ผ่านประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม  จำนวน 3 ราย ได้แก่  1) นางสาวอริศศา  ดาทอง  2) นายสุรศักดิ์  บุญมาลาม 3) นางสุประวีณ์  ทานะ
http://www.mskyt28.info/document/3f518bda3fffed55b9005d53daeb29e8.pdf

เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ปี 2560

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:49โดยhumanresource swsk   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 00:58 ]

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระ ประจำปี 2560

1-4 of 4