การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

โพสต์7 ต.ค. 2561 20:46โดยhumanresource swsk   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 20:49 ]
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  มีมติให้แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  ที่ผ่านประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม  จำนวน 3 ราย ได้แก่  1) นางสาวอริศศา  ดาทอง  2) นายสุรศักดิ์  บุญมาลาม 3) นางสุประวีณ์  ทานะ
http://www.mskyt28.info/document/3f518bda3fffed55b9005d53daeb29e8.pdf
Comments