กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ต.ค. 2561 15:08 humanresource swsk แก้ไข ทดสอบ
10 ต.ค. 2561 14:56 humanresource swsk แก้ไข สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 14:56 humanresource swsk แนบ 26805374_1692517594120573_6834386277878078003_n.jpg กับ สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 14:56 humanresource swsk แนบ 36666079_1746214978802408_3428372985931628544_n.jpg กับ สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 02:18 humanresource swsk ลบ งานการเงิน
10 ต.ค. 2561 02:07 humanresource swsk สร้าง แบบฟอร์ม
10 ต.ค. 2561 02:01 humanresource swsk แก้ไข สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 01:49 humanresource swsk สร้าง งานการเงิน
10 ต.ค. 2561 01:18 humanresource swsk ลบ งานการเงิน
10 ต.ค. 2561 01:17 humanresource swsk ลบ งานการเงิน
10 ต.ค. 2561 01:16 humanresource swsk สร้าง ทดสอบ
10 ต.ค. 2561 01:12 humanresource swsk สร้าง งานการเงิน
10 ต.ค. 2561 00:29 humanresource swsk แก้ไข แบบส่งข้อมูล
10 ต.ค. 2561 00:22 humanresource swsk สร้าง งานการเงิน
9 ต.ค. 2561 07:39 humanresource swsk สร้าง เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
9 ต.ค. 2561 07:33 humanresource swsk สร้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) จังหวัดศรีสะเกษ
9 ต.ค. 2561 07:13 humanresource swsk สร้าง ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 "เพชร สพม.28" ประจำปี 2560
9 ต.ค. 2561 05:53 humanresource swsk แก้ไข Untitled
9 ต.ค. 2561 02:36 humanresource swsk สร้าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
8 ต.ค. 2561 02:36 humanresource swsk สร้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
8 ต.ค. 2561 02:05 humanresource swsk สร้าง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
7 ต.ค. 2561 21:10 humanresource swsk สร้าง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2561 ที่ 298/2561
7 ต.ค. 2561 20:49 humanresource swsk แก้ไข การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
7 ต.ค. 2561 20:48 humanresource swsk แก้ไข การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
7 ต.ค. 2561 20:46 humanresource swsk สร้าง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

เก่ากว่า | ใหม่กว่า